P​​42. MS Thạch Tứng

P​​11. MS Vũ Đình Tuấn

P​​4. Under Construction

P​​7. MS Đinh Xuân Toa

P​​56. MS Dương Văn Tuấn

P​​19. MS Võ Văn Hòa

P​​57. Cô Nguyễn Thị Điền

P​​18. MS Nguyễn Văn Thái

P​​46. Lê Thị Lệ

Mục Sư Phạm Bá Toàn

P​​78. Ms Phạm Văn Hiền

P​​2. MS Huỳnh Ngọc Anh

P​​28. MS Trần Minh Luân

P​​27. Thầy Nguyễn Văn Tho

Mục Sư Đào Xuân Thành

P​​51. Ms Trương Ngọc Chắc

P​​61. MS Đinh Thanh Trung

P72. Mục Sư Lê Hải Dương

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

P​​77. MS Đỗ Văn Cường

P1. Mục Sư Huỳnh Lam Bửu

P​​48. MS Nguyễn Văn Máy

P​​63. MS Hứa Văn Tường. 

P​​3. Bà Ms Ái Lan

P25. Mục Sư Nguyễn Hữu Phước

P​​8. MS Đinh Văn Đùm

P​​13. MS Tự Bá Tuân

P​​53. MS Khuất Đình Hiếu

Mục Sư Trương Văn Hiền

P​​24. MS Kim Leang (combodia)

P​​74. MS Nguyễn Thị Đẹp

P​​38. MS Trần Trung Trực

P​​22. Cô 
Phan Mỹ Chi

P​​47. Thầy Phạm Văn Tám

Đoàn A Tuấn - Tuyết G Lương

P64. Mục Sư Võ Hữu Trí

P​​55. MS Thái Huy Cần

P​​12. Ms: Nguyễn Xuân Trường

P41. Mục Sư Hà Hữu Thuấn

Mục Sư Huỳnh Lam Bửu

P 70.MS Nguyễn Văn Mai

P​​16. MS Điểu Tài

P​​43. MS Đỗ Thị Tuyết

P​​10.Cô : Lê Thị Dự

Mục Sư Thái Văn Quốc

P​​66. MS Bùi  Văn Triệu

P​​37. MS Hồ Văn Năm

P​​30.  TTĐ : Trần V Phúc

P​​39. MS Lâm Văn Chinh

In God We Trust

Email: Tuan@TuanTuyet.com  |  Phone: 206.293.6901

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời- Ma-thi-ơ 5:16

​Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.    -Truyền-đạo 4:12

TRƯỞNG BAN ĐIỀU PHỐI

P​​80. Thầy Nguyễn Xuân Hỷ

P​​14. Thầy Nguyên Văn Sáu

P​​68. MS Triệu Tiến Cường

P​​62. MS Hà Tân Thanh

P​​36. MS Nguyễn Thanh Hồng

P​​69. Thầy Nguyễn Văn Nguyên


P​​73. MS Hoàng Văn Thành

P​​20. MS Lý Hoài Bảo

P​​26. Thầy Dương Văn Tới

Lịch PCNTC ( Giờ Việt Nam ) qua mạng Internet Zoom Meeting - 5h-7h Sáng_Thứ hai-Chủ Nhật: Học KT và Cầu Thay. 11h-1h Trưa, Thứ Ba - Thứ Sáu: Trường KT IVBI. 11-1h Trưa Thứ Bảy Nhóm Độc Thân. 7h-9h Tối Thứ Bảy: Nhóm Phụ Nữ. 11h-1h Trưa Thứ Hai: Học Giáo Lý Căn Bản. 7h-9h Tối, Thứ hai: Bồi Linh và Cầu Thay. 7h-9h Tối, Thứ Ba đến Thứ Sáu: Học Kinh Thánh và Cầu Thay. Xin bấm vào link dưới đây để vào phòng cầu nguyện https://zoom.us/j/6241414151 . Xin tải app về máy để dùng khi vào phòng. ID của PCNTC 6241414151 . Xin Chúa ban phước cho quý vị!

P​​71. MS Khuất Văn Quyết

P​​31. MS Trần Dũng Tâm

P​​50. MS Thái Văn Quốc

P​​34. MS Mai Xuân Nguyệt


P​​75. MS Phạm Hồng Nhật

P​​6. MS Đinh Văn Rênh

P​​67. Ms Đào Xuân Thành

P33. Thầy Lê Văn Thảo
P​​79. MS TP: Mục Sư Phùng Văn Bé Tư

P​​59. Cô Huỳnh Thị Ngọc Mai

P​​44. MS Huỳnh Văn Cam

Mục Sư Thái Huy Cần

BAN CỐ VẤN

P​​40. MS Nguyễn Văn Hải Bằng

P​​35. MS Đồng Văn Bộ

P​​76. Thầy Phạm Như Hòa

Chương Trình Học Xuyên Kinh Thánh

P​​32. Thầy Lê Văn Sai

P​​58. Thầy Đặng Văn Giàu

Mục Sư Huỳnh Ngọc Anh Hào

P​​65. MS Phạm Bá An

P​​81. HTTL Việt Trì Phú Thọ
P17. Mục Sư Điểu Nứa

P​​45. MS Thạch Pứng

P​​60. Thầy cô Dương Ngọc Hiếu

P​​23.Cô Liên Nguyễn

P​​29. MS Việt

P49. Thầy Trương Hữu Tâm

P9. Mục Sư Nguyễn Văn Tuấn

P5​​2. Thầy Vũ Thế Luân

P​​21. MS Hồ Văn Thành

4004 NE 4TH ST Suite 107-204  Renton WA, 98056


 P​​5. MS Đinh Văn Rát

81 - PCNTC - 63 TỈNH THÀNH & CAMBODIA

P​​15. MS Phạm Bá Toàn

P​​54. MS Huỳnh Văn Thảo